0333 91 6116

NHẬN HỒ SƠ VÀ BẢNG GIÁ

Tải Báo Giá Và Chính Sách Bán Hàng Dự Án

HOTLINE: 0333 91 6116

X
TẢI TÀI LIỆU DỰ ÁN
.
.
.
.

NHẬN BÁO GIÁ GỐC

Hồ sơ gồm: Bảng tính dòng tiền đầu tư.

Bảng giá từ CĐT [New]

Chính sách bán hàng [New],

Hồ sơ thiết kế, Hợp đồng mua bán ...