0333 91 6116

CẬP NHẬT TÀI LIỆU PHÁP LÝ MỚI NHẤT CỦA DỰ ÁN

Sau  nhiều thời gian chờ đợi, cuối cùng giấy tờ pháp lý của dự án – điểm then chốt , đã có tháo gỡ!
Sở Xây Dựng    

                Danh mục giấy tờ pháp lý được tiếp nhận.

NHẬN HỒ SƠ VÀ BẢNG GIÁ

Tải Báo Giá Và Chính Sách Bán Hàng Dự Án

HOTLINE: 0333 91 6116

X
TẢI TÀI LIỆU DỰ ÁN
.
.
.
.

NHẬN BÁO GIÁ GỐC

Hồ sơ gồm: Bảng tính dòng tiền đầu tư.

Bảng giá từ CĐT [New]

Chính sách bán hàng [New],

Hồ sơ thiết kế, Hợp đồng mua bán ...